Bác sĩ Thái Hồng tư vấn tất cả các vấn đề về tiêu hóa, gan mật và nội soi, tại phòng khám trực tiếp hay khám trực tuyến qua mạng internet. Địa điểm sẽ tùy thuộc vào sở thích của bệnh nhân, thì giờ trống cho cuộc hẹn cũng như chỉ định y tế dựa trên thư giới thiệu.

Để yêu cầu tư vấn, xin vui lòng gửi thư giới thiệu của bạn qua:

Email: gastro@drhong.com.au
Fax: 8669 4569
Trực tiếp: 34-36 Mephan St, Maribyrnong VIC 3032

Chi phí tư vấn

Các khoản phí tiêu chuẩn sau đây được áp dụng tùy thuộc vào độ dài và mức độ phức tạp của cuộc tư vấn. Bạn có thể đủ điều kiện được giảm phí nếu bạn có Thẻ Chăm sóc Sức khỏe hợp lệ, Trợ cấp Centrelink, ID sinh viên hoặc Trợ cấp Tuổi Centrelink. Chi phí còn lại là phí sau khi bạn đã nhận được khoản giảm giá của Medicare, nếu đủ điều kiện.

Đối với những bệnh nhân có Medicare và giấy giới thiệu (từ bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ khác), sau khi Medicare hoàn trả, số phí còn lại của bạn là khoảng:
– Tư vấn ban đầu: $80 ($50 thẻ giảm giá, $25 người già có trợ cấp Pension)
– Tái khám: $50 ($25 thẻ giảm giá, $15 người già có trợ cấp Pension)


Đối với những bệnh nhân không có Medicare hoặc giấy giới thiệu, dịch vụ tư vấn sẽ không được giảm giá. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Chính sách hủy: Xin lưu ý rằng bạn sẽ bị tính phí hủy $50 nếu bạn không đến hoặc không thông báo trước ít nhất 24 giờ.

Chính sách thẻ tín dụng: Chi tiết thẻ tín dụng / thẻ debit của bạn sẽ được các đối tác ngân hàng của chúng tôi lưu trữ an toàn (chúng tôi không có quyền truy cập vào chi tiết thẻ bạn nhập). Bạn sẽ được xuất hóa đơn để thanh toán sau khi tham dự. Nếu hóa đơn vẫn chưa được thanh toán sau 3 ngày, thẻ đã đăng ký của bạn có thể tự động bị tính phí (1.9% +$1).

Phí Medicare trả lại (cần giấy giới thiệu bác sĩ gia đình mới/hợp lệ và thẻ Medicare hợp lệ):

 1. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đăng ký tài khoản ngân hàng của mình với Medicare để nhận các khoản thanh
  toán giảm giá. Bạn chỉ phải đăng ký tài khoản ngân hàng của mình với Medicare một lần và nó sẽ được sử
  dụng cho tất cả các khoản giảm giá trong tương lai. Nếu bạn đã đăng ký với Medicare cho các bác sĩ khác, tài
  khoản này sẽ được sử dụng. Hướng dẫn đăng ký Medicare có tại
  https://www.servicesaustralia.gov.au/individuals/subjects/how-claim-medicare-benefit/getting-medicare-benefits
 2. Sau khi bạn đã thanh toán hóa đơn, chúng tôi sẽ xử lý khoản hoàn trả Medicare cho bạn theo phương thức điện
  tử. Bạn không cần đến Medicare với hóa đơn của mình.
 3. Medicare sẽ thanh toán vào tài khoản ngân hàng của bạn nếu họ có thông tin chi tiết của bạn. Nếu không, họ có
  thể gửi cho bạn một tấm cheque.